Om oss

Haneseth Facility AS er et bemanning- og rekrutterings selskap som er en del av Haneseth Gruppen.
Vi er ikke bare Haneseth Gruppens interne leverandør av arbeidskraft, men vi kan levere og tilrettelegge bemannings-løsninger innen en rekke forskjellige fagfelt til mange forskjellige bedrifter i Norge.
Vi leverer i dag personell bl.a innenfor fagene installasjon, som eksempelvis elektro, automasjon, rør og ventilasjon.
Innenfor bygg og anlegg leverer vi eksempelvis tømrere, snekkere, sveisere / stålmontører, betongarbeidere og hjelpemenn.

Haneseth Facility AS is a staffing and recruitment company that is part of the Haneseth Group.
We are not only Haneseth Group's internal supplier of manpower, but we can supply and arrange staffing solutions in a variety of fields to many different companies in Norway.
Today we supply personnel, in the fields of installation, such as electrical, automation, pipes and ventilation.
In building and construction, we supply, for example, carpenters, welders / steel assemblers, concrete workers and auxiliaries.Hvem er vi:

Daglig leder: Roy Ove Espe
Utdannet elektrotekniker som har jobbet i Haneseth Gruppen siden 2001. Har jobber som avdelingsleder i Haneseth Bodø fra 2001 til 2012. Har jobbet som prosjektleder for flere store kontrakter i Haneseth Gruppen. Utdannet Ecom installatør. Startet firmaet Haneseth Facility AS i 2014. Fra 2019 har vi bygget oss opp som en solid aktør innenfor bemanning og rekruttering.

Fagansvarlig bemanning og rekruttering: Steffen A. Steffensen

Lang erfaring innenfor bemanning og rekruttering

Personal konsulent: Barbara ZurekOm Haneseth Gruppen

Merkenavnet Haneseth Gruppen ble etablert i 2006, men historien går helt tilbake til 1959 da K. Haneseth AS ble stiftet. Vi er i dag et ledende elektrokonsern i Nord-Norge, med selvstendige aksjeselskap lokalisert i hele landsdelen. Følgende selskaper tilhører Haneseth Gruppen:

The brand name Haneseth Group was established in 2006, but the story goes all the way back to 1959 when K. Haneseth AS was founded. Today, we are a leading electricity group in Northern Norway, with independent limited liability companies located throughout the region. The following companies belong to the Haneseth Group:

 • Haneseth Bodø AS
 • Effekt Elektroentreprenør AS
 • Haneseth Nord-Salten AS
 • Haneseth Narvik AS
 • Haneseth Elservice AS
 • Haneseth Midt-Troms AS
 • Spider Industrier AS
 • Haneseth Kirkenes AS
 • Haneseth Harstad AS
 • Haneseth Facility AS
 • Haneseth Automasjon AS
 • Haneseth Energi AS
 • Haneseth Sikkerhet AS
 • Haneseth Lofoten AS
 • Haneseth VVS Salten AS
 • Haneseth VVS Bodø AS
 • Haneseth VVS Sortland AS
 • Haneseth VVS Narvik AS
 • Haneseth Rørco AS
 • Haneseth Salten AS

Visjon

Markedsleder i Nord-Norge.
Med fokus på muligheter og løsninger til nytte for medarbeidere og kunder, er vårt motto å utføre alle oppdrag "som avtalt"
Vi er fortsatt i utvikling og vurderer videre etableringer i Nord Norge.

Market leader in Northern Norway.
Focusing on opportunities and solutions that benefit employees and customers, our motto is to perform all assignments "as agreed"
We are still developing and are considering further establishments in Northern Norway.

Elektriker
Elektriker. Foto.
Betongarbeidere
Betongarbeidere. Foto.
Byggearbeid. Foto.
Reklame for Haneseth Facility. Plakat.