Haneseth er godkjent Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Flere av våre selskaper er Godkjent som miljøfyrtårn. Å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi må oppfyllekriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.  Innen 2023 skal alle våre selskaper kunne dokumentere sin miljøinnsats og sitt samfunnsansvar. 

Vi skal rett og slett gjøre som avtalt,  mot både medarbeidere og kunder.  

Miljøfyrtårn. Logo.