L

Haneseth Facility AS

Postadresse

Postboks 184, 8 001 Bodø
Org. nr:  

Telefon : 975 82 000 / 480 84 500  

Epost
roe@haneseth.no

sas@haneseth.no

w

Hva kan vi levere

Personell:
05.02.202012:51 Roy Ove Espe

Vi kan levere følgende personell:

Innenfor Elektro:

  • Elektriker, prosjektmontører
  • Rørlegger 
  • Ventilasjonsmontør
  • Automatiker

Bygg og Anlegg:

  • Tømrer / Snekker
  • Betongarbeider / Forskaler
  • Sveiser / Stålmontør
  • Maler

Ved forespørsel kan vi oversende oppdatert CV på aktuell arbeider(e), slik at våre kunder kan se om de innehar nødvendig kvalifikasjon og erfaring. Alle våre arbeidere innehar HMS Byggekort.

Vi leverer vårt personell med nødvendig klær og verneutstyr, samt håndverktøy og skrumaskin. Hvis det er aktuelt med transport ordner vi også dette.