Hva kan vi levere

Personell:

Vi kan levere følgende personell:

Innenfor Elektro:

  • Elektriker, prosjektmontører
  • Rørlegger 
  • Ventilasjonsmontør
  • Automatiker

Bygg og Anlegg:

  • Tømrer / Snekker
  • Betongarbeider / Forskaler
  • Sveiser / Stålmontør
  • Maler

Ved forespørsel kan vi oversende oppdatert CV på aktuell arbeider(e), slik at våre kunder kan se om de innehar nødvendig kvalifikasjon og erfaring. Alle våre arbeidere innehar HMS Byggekort.

Vi leverer vårt personell med nødvendig klær og verneutstyr, samt håndverktøy og skrumaskin. Hvis det er aktuelt med transport ordner vi også dette.

Ansatte ved Haneseth. Foto.