L

Haneseth Facility AS

Postadresse

Postboks 184, 8 001 Bodø
Org. nr:  

Telefon : 975 82 000 / 480 84 500  

Epost
roe@haneseth.no

sas@haneseth.no

w

Haneseth Facility AS

KVALIFISERT OG TRYGG ARBEIDSKRAFT

Elektro - VVS - Tømrere - Snekkere - Sveisere / Stålmontører - Betongarbeidere - Forskalere og Hjelpemenn
Om oss
12.04.201610:01 Tore Olsen